Keuzes stembureaus beïnvloed door Covid-19

De gemeente verwacht later meer duidelijkheid. In een landelijk advies wordt gesproken over

  • afschaffen van het briefstemmen,
  • in stand houden van de mogelijkheid tot vervroegd stemmen,
  • het terugbrengen van drie volmachten naar de oorspronkelijke twee volmachten,
  • het inzetten van een een vierde stembureaulid en
  • het gebruik van alle Covid-19 maatregelen over mondneusmaskers, kuchschermen etc.

Lees verder Nijkerk.Nieuws.nl